Regulaminem

Witamy w Laser Najlepsza Cena! Niniejsze Warunki regulują dostęp do naszej witryny internetowej laserchina.com i korzystanie z niej, w tym wszelkie treści, funkcje i usługi oferowane przez Laser Best Price Co., Ltd. („Laser Best Price”, „my”, „nas, ” lub „nasz”). Wchodząc na naszą stronę internetową lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, prosimy o niekorzystanie z naszej strony internetowej.

1. Umowa użytkownika

Wchodząc na naszą stronę internetową lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji. Zgadzasz się również przestrzegać wszelkich dodatkowych wytycznych i zasad opublikowanych na naszej stronie internetowej. Niezastosowanie się do tych warunków może skutkować zablokowaniem dostępu do naszej strony internetowej i usług.

2. Warunki świadczenia usług

Nasze usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy dostępności, dokładności ani niezawodności naszej witryny internetowej lub usług. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, zawieszania lub zaprzestania dowolnego aspektu naszej witryny internetowej lub usług w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. W przypadku jakichkolwiek zakłóceń lub przerw w świadczeniu naszych usług, dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić funkcjonalność.

3. Procedury naprawy

W okresie przeglądu przeprowadzamy naprawy online według kanałów bankowych. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy z zamówieniem lub naszymi usługami, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Będziemy współpracować z Tobą, aby rozwiązać wszelkie problemy i zapewnić satysfakcję.

4. Prawo

Niniejsze Warunki podlegają prawu cypryjskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane. Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszymi warunkami będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy cypryjskie.

5. Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub uwagi dotyczące niniejszego Regulaminu lub naszych usług, skontaktuj się z nami pod adresem:

Nazwa firmy: Laser Best Price Co., Ltd.

Adres: 495 Yuejin South Road, miasto Xinhai, dystrykt Chongming, Szanghaj

E-mail: info@laserchina.com

6. Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo firma Laser Best Price nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub karne powstałe w wyniku lub związane z korzystaniem przez Ciebie z naszej witryny internetowej lub usług, nawet jeśli zostaliśmy o tym poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. W żadnym wypadku nasza całkowita odpowiedzialność nie przekroczy kwoty zapłaconej przez Ciebie za produkty lub usługi zakupione za pośrednictwem naszej strony internetowej.

7. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Laser Best Price, jej podmioty stowarzyszone, członków zarządu, dyrektorów, pracowników, agentów i partnerów przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami lub wydatkami wynikającymi lub związanymi z Twoim naruszenie niniejszego Regulaminu lub korzystanie z naszej strony internetowej lub usług.

8. Rozłączność

Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków okaże się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

9. Zmiany Regulaminu

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Wszelkie zmiany zaczną obowiązywać natychmiast po opublikowaniu ich na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszych warunków w celu uzyskania aktualizacji.

Wchodząc na naszą stronę internetową lub korzystając z niej, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków. Dziękujemy za wybranie Lasera w najlepszej cenie!